SERVEIS I ACTIVITATS

PSICOMOTRICITAT

La pràctica de la psicomotricitat educativa és una metodologia que acompanya a les activitats lúdiques del nen. La psicomotricitat parteix del cos i de les seves habilitats motrius per aconseguir el desenvolupament psicològic global del nen i permet que se senti segur enfront dels conflictes.

MÚSICA

Estar exposat a la Música, a més de ser un moment agradable sempre associat pel nen al gaudir i diversió amb els seus companys el que ajuda a la seva socialització, permet aprendre a escoltar millor als seus interlocutors, i per tant a afavorir relacions més fructíferes amb l'entorn. La Música és una eina perfecta per adquirir la capacitat d'atenció, escolta, concentració, memòria, raonament, imaginació, expressió i creativitat i desenvolupar les capacitats de disciplina, respecte i socialització.

PISCINA (opcional)

Amb aquest esport es treballen i exerciten els músculs, la coordinació motora i el sistema circulatori i respiratori. A més contribueix en el desenvolupament de la independència i l'autoconfiança del nen. Per als bebès, els beneficis són molts. La natació millora les seves capacitats cardiorrespiratòries, afavoreix la seva alineació postural i beneficia la seva coordinació muscular, desenvolupant les seves capacitats sensorials i psicomotrius.

FESTES

(castanyada, nadal, festes de colors, festes de les estacions,...) Dins del nostre projecte educatiu donem molta importància a la celebració de festivitats i esdeveniments especials com a forma de treballar, de manera molt divertida per al nen, des de la creativitat i el desenvolupament de la imaginació fins a l'expressió de sentiments i emocions.

ANGLÉS

Volem potenciar el multilingüisme en els nostres alumnes no només com a forma de permetre'ls parlar altres llengües des de molt petits (amb els avantatges socials que això comporta), sinó com a via d'estimulació neuronal i desenvolupament cognitiu del nen.

EXPERIMENTACIONS

 L'aprenentatge és, per al nen petit, abans de res, una qüestió de vivències. El nen d'aquesta edat aprèn, sobretot, a partir de l'experiència directa, de les sensacions físiques, de tot allò que li arriba a través dels sentits. Per això és fonamental que la llar li ofereixi situacions atractives que li permetin experimentar amb materials i contextos  tan rics com sigui possible, amb tot allò que estimuli la seva curiositat natural  i que li despertin l'interès per aprendre.
Al llarg del curs realitzem moltes sessions d'experimentació amb materials diversos que atreuen l'interès dels nens: farines, pastes, pintures, flors, etc. Els petits s'inicien en l'observació i manipulació d'elements diversos, observen el comportament dels materials, descobreixen i el resultat de les seves accions sobre el material. 
La llibertat, el desig d'investigar, el gust per conèixer l'entorn, per tocar, sentir....converteixen aquestes sessions en una experiència molt valuosa i única per a cada nen.

SORTIDES

(parc, mercat, granja,...) Des de la llar programem una sèrie de sortides a diferents llocs d'interès de la ciutat de Barcelona i voltants. Es tracta de visites a petites granges-escola, a exposicions, a museus, passejos pels parcs, etc. Sempre s'organitzen sota un criteri educatiu i  de seguretat i es basen en una programació pedagògica específica, ja sigui per part de l'equip pedagògic de l'organisme que visitem (Liceu, Auditori, Palau de la Música, Museus, Parcs i Jardins, etc.) o pel nostre propi equip de mestres.