DOCUMENTS I MATERIAL DE LA LLAR

Aquí us deixem un seguit de documents  que us poden ser útils 

perque els descarregueu en PDF.

Documentació necessaria per la matriculació

Equip i roba que el vostre fill ha de portar a la llar

Autorització

per l'Administració d'antitèrmics

Autorització

per la recollida del nen/a de la llar